Jaarplanning 2018
  1. 1. 24 februari - Toneel : ‘Stück 3571’

WO II. De Duitsers bezetten België. Paul De Bruyne, 18, plakt samen met enkele vrienden pamfletten tegen de aanwezigheid van de Duitsers. Hij wordt gearresteerd. Hij weigert de namen van zijn vrienden te verraden en wordt naar het Fort van Breendonk gebracht. De levensomstandigheden zijn er verschrikkelijk. Amper eten, een onmenselijke werkdruk, miserabele hygiënische omstandigheden, slagen en folteringen. Maar het ergste is de angst omdat niemand weet of hij over een uur, of de volgende dag, of de volgende week, nog zal leven. Op elk moment kan iemand doodgeslagen worden, elke dag kan iemand terechtgesteld worden. Willekeur heerst.

Zovele jaren later lijkt het alsof de oorlog geen sporen heeft nagelaten. Nog weinigen willen er over praten. Misschien was het allemaal wel niet zo erg, is een gedachte die meer en meer veld wint.

Paul De Bruyne kan en wil de oorlog niet vergeten. Niet enkel om de vreselijke herinneringen, maar ook omdat zijn leven zonder de oorlog er gans anders zou uitgezien hebben.

Hij vertelt eindelijk zijn verhaal aan zijn moeder.

Stück 3571 is in de eerste plaats het verhaal over het leven in een concentratiekamp. Breendonk was dan wel geen echt concentratiekamp zoals Buchenwald of Dachau, maar een doorgangskamp. Maar het leven in het Fort van Breendonk was vergelijkbaar met dat in een concentratiekamp en dus even dodelijk.

Stück 3571 gaat over de wreedheid van mensen tegenover elkaar. Hoe gruwelijk oorlog wel is, mag nooit vergeten worden. Want zij die het nooit hebben meegemaakt kunnen de impact ervan op het maatschappelijke en persoonlijke leven amper inschatten. Zij die het wel hebben meegemaakt kunnen het nooit vergeten.


  1. 2.22 maart – Lezing ‘De mechanismen van een sekte’

    Johan Detraux, expert ter zake – G.C. De Gaper, Geluwe


  1. 3.18 mei - Filmavond – G.C. Ter Linde, Geluwe


  1. 4.7 juli – Bezoek onze stand op de Gapersfeesten (Ieperstraat)


  1. 5.14 september – Algemene Kennis Quiz – G.C. Ter Linde, Geluwe


  1. 6. 27 oktober : jaarlijks etentje


  1. 7. 9 of 16 december – bezoek onze gezellige stand op de Kerstmarkt in

    Geluwe